2 พญานาคในวรรณคดีที่โด่งดังแต่คุณไม่รู้จัก

เนื่องจากประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะวรรณคดี มีทั้งฉบับแปลสรุปความมาจากมหากพย์ของอินเดีย เช่น มหาภารตะ มีทั้งนำมาดัดแปลงใหม่ เช่น รามเกียรติ์ รวมไปถึงเรื่องราวของกำเนิดสิ่งศักดิสิทธิ์ เช่น กำเนิดพระราหู วรรณคดีเหล่านี้มีตัวละครสำคัญร่วมอยู่ด้วย นั่นคือ พญานาค และนี่คือ 2 พญานาคที่โด่งดังแต่คุณไม่รู้จัก
1. พญาอนันตนาคราช ในวรรณคดีหลายเรื่องกล่าวถึงพระนารายณ์ที่บรรทมอยู่บนขนดกายของพญานาคในเกษียรสมุทร และพญานาคที่อุทิศตนเองเป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์นี้ มีชื่อว่า พญาอนันตนาคราช ชื่อฮินดู คือ อนันตเศษ ท่านมีเศียร 1,000 เศียร มีร่างกายใหญ่โตมากจนวัดความยาวตัวไม่ได้ จึงเรียกว่าเป็นอนันต์ เนื่องจากพระนารายณ์ทรงมีร่างกายใหญ่โตเป็นแสนล้านโยชน์จึงมีแต่พญาอนันตนาคราชเท่านั้นที่เป็นแท่นบรรทมให้พระองค์ได้
พญาอันตนาคราชปรากฎอยู่ในวรรณคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระนารายณ์หลายครั้ง อย่างเมื่อครั้งที่พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะในเรื่องมหาภารตะ พญาอนันตนาคราชก็อวตารมาเป็นพระพลราม พี่ชายของพระกฤษณะ ส่วนในเรื่องรามเกียรติ์หรือรามมายานะ พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระราม พญาอนันตนาคราชอวตารมาเป็นพระลักษมณ์
2. พญาวาสุกรีนาคราช คิดว่าหลายท่านคงเคยได้ยินตำนานการกวนน้ำอมฤตมาแล้ว เป็นการกวนน้ำในเกษียรสมุทรโดยใช้เขามันทรคีรีเป็นไม้กวนใช้นาคเป็นเชือกชักกวนน้ำ ตำนานนี้โด่งดังมากเพราะเป็นต้นกำเนิดของเทพหลายองค์ เช่น พระแม่ลักษมี นางวารุณีเทวีแห่งสุรา และสาเหตุที่พระราหูมีร่างกายเพียงครึ่งเดียว แต่ใครเลยจะรู้ว่านาคองค์ที่ทนถูกชักจนเจ็บปวดรวดร้าวถึงขั้นต้องคายพิษออกมานั้น คือ พญาวาสุกรีนาคราช นอกจากนี้ในตำนานเทพฮินดู พญาวาสุกรีนาคราช ยังเป็นนาคที่คล้องอยู่บนพระศอพระศิวะและพระศิวะทรงนำมาเป็นสายศรเมื่อครั้งแผลงศรทำลายล้างเมืองตรีปุระในตำนานศิวะปราบตรีปราสูรอีกด้วย
คุณอาจรู้จักพระลักษมณ์ แต่ไม่รู้ว่านั่นคือพญาอันตนาคราช คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวตอนเทวาและอสูรใช้นาคกวนน้ำอมฤตแต่ไม่รู้ว่านั่นคือพญาวาสุกรีนาคราช นี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม นาคราชทั้งสองจึงเป็นพญานาคที่โด่งดังในวรรณคดีแต่คุณไม่รู้จัก และวันนี้คุณก็ได้รู้จักพวกท่านแล้ว